Carla Plaisier

Als adviseur werk ik vooral voor het basisonderwijs. Zo help ik scholen bij de verankering van hun cultuuronderwijs. En ik adviseer schoolbesturen. Bijvoorbeeld door hen voor te lichten over de kansen die cultuureducatie biedt.  

Door mijn werk kunnen scholen weer een stap zetten op het gebied van cultuureducatie. Dat is belangrijk omdat kunst nodig is voor een brede ontwikkeling van kinderen. Via kunst kun je immers verbindingen leggen met veel andere gebieden. 

Ik heb een muziekachtergrond en vind het mooi om te zien hoeveel plezier kinderen beleven aan muziek. En sowieso word ik warm van mensen die snappen dat cultuur een wezenlijk onderdeel van het bestaan is en elkaar daarin willen versterken.