Arend Nijhuis

Steeds meer koren, muziekverenigingen en -scholen zoeken continuïteit door samenwerkingen aan te gaan en vernieuwingen te omarmen. Ik ondersteun ze daarbij. We versterken de onderlinge samenhang tussen muziekscholen en tussen muziekscholen en basisscholen, orkesten, amateurs en verenigingen. Het is net als in de sport: de topsport en de breedtesport zijn afhankelijk van elkaar. 

Door verbindingen te leggen, maken we nieuwe ontwikkelingen in de muziek toegankelijk voor een groter publiek. En door intensief samen te werken,  brengen we muziek naar meer mensen, en maken we muziek toegankelijker voor meer mensen.  

Mijn fascinatie? Op een andere manier het hart bereiken dan met taal. Muziek bereikt het hart op een directe manier en dat begint al met muziek in de klas.