Kunst en cultuur verbinden mensen. Ze geven plezier, maken de wereld mooier en vergroten op die manier de leefbaarheid. Logisch dus dat ze belangrijke plek innemen in het domein van welzijn. Cultuurmij Oost ondersteunt de inzet van kunst in wijken, op scholen of met specifieke doelgroepen op allerlei manieren. Hiervoor hebben we een groot netwerk van kunstenaars en culturele instellingen. Een netwerk waar heel Oost Nederland haar voordeel mee doet.

Zo adviseert Cultuurmij Oost bij het ontwikkelen van sociaal artistieke samenwerkingsprojecten. We sluiten daarbij aan bij de mogelijkheden van de deelnemers én geven professionele kunstenaars een actieve rol bij de uitvoering. Op die manier is de kwaliteit van de projecten altijd hoog. Bovendien scholen we kunstenaars, overheden, culturele organisaties en zorginstellingen over de mogelijkheden van interactie kunstprojecten. 


Welke kansen liggen er voor mij als theatermaker op het kruispunt van zorg, welzijn, kunst en cultuur?

Vraag het onze adviseurs!