Kunst en cultuur zijn essentieel voor u als overheidsorganisatie. Ze helpen u om de eigen kracht van burgers te vergroten, uw sociale beleid te versterken, uw identiteit te verstevigen en  toerisme en bovenlokale samenwerking - bijvoorbeeld in Euregioverband -  te ontwikkelen. 

Cultuurmij Oost adviseert u over en ondersteunt u bij de inzet van kunst en cultuur in uw gemeente. Bijvoorbeeld over de volgende thema’s:

  • cultuurbeleid dat aansluit op ontwikkelingen in uw gemeente;
  • cultuuronderwijs als onderwerp van de lokaal educatieve agenda;
  • inzet van reguliere middelen om de cultuurparticipatie te vergroten;
  • prestatiecontracten om cultuuronderwijs een impuls te geven;
  • de opzet van lokale culturele netwerken of cultuurpunten;
  • ambities en projecten van regionale cultuur- en erfgoedpacten.

Onze inwoners maken onvoldoende gebruik van de subsidieregeling Innovatie in het sociale domein. Kunnen jullie ons helpen?

Vraag het onze adviseurs!