Onderzoekers, werkgevers en het onderwijs zijn het erover eens: leerlingen hebben 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en ICT-vaardigheden nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Want het zijn deze vaardigheden die jongeren kansrijk maken om een plek in de maatschappij te verwerven.

Hoe kun je als school in het speciaal onderwijs cultuur gebruiken om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren? Hoe maak je hiervoor een goed plan? En hoe breng je dit vervolgens in praktijk? Cultuurmij Oost adviseert je hierover en begeleidt je bij de uitvoering.