Onderzoekers, werkgevers en het onderwijs zijn het erover eens: leerlingen hebben 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en ICT-vaardigheden nodig om klaar te zijn voor de toekomst.

Hoe neem je deze vaardigheden als basisschool op in je programma? En hoe zorg je voor passende leerlijnen hiervoor? Dit lukt met competentiegericht cultuuronderwijs. Daarmee breng je cultuur in het hart van het onderwijs én laat je het aansluiten bij de visie en kerndoelen van je school. Cultuurmij Oost verbindt kunst met het primair onderwijs. We ondersteunen je bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van competentiegericht onderwijs.