Je weet het als onderwijsprofessional al lang: voor jongeren is kennis alleen niet voldoende om uit te groeien tot volwaardige burgers en zich staande te kunnen houden in een samenleving die steeds complexer wordt. Ze hebben ook vensters nodig, die een andere blik op de wereld en de eigen talenten werpen. Cultuur biedt zo’n venster.

En daarmee is Cultuureducatie een essentieel onderdeel van het onderwijs. Ze doet een beroep op creativiteit en geeft zelfvertrouwen. Ze vormt het culturele zelfbewustzijn van kinderen en jongeren en ontwikkelt hun talenten. Alleen: hoe geef je Cultuureducatie een goede plek in je onderwijs?

Cultuurmij Oost ondersteunt scholen bij het opzetten, implementeren, geven en verbeteren van Cultuureducatie. Dat doen we via netwerken, advies, scholing en onze kennisbank. 


Kom ik in aanmerking voor een lerarenbeurs voor de opleiding post hbo cultuurbegeleider?

Vraag het onze adviseurs!


Waar vind ik informatie over muziekonderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen?

Vraag het onze adviseurs!