Een netwerkorganisatie. Dat is Cultuurmij Oost bij uitstek. We verbinden professionals uit de kunsten met het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

We richten netwerken in en onderhouden ze op basis van een vraag, behoefte of ambitie of vanuit een praktische samenwerking. En binnen alle netwerken vindt uitwisseling van kennis en ideeën plaats. We ondersteunen fysieke bijeenkomsten met online diensten, via Meetup. Hier worden gesprekken voorbereid en voortgezet. Zo bouwen de netwerkdeelnemers continu aan hun kennis.