Cultuurmij Oost beschikt over een schat aan kennis en ervaring over de inzet van kunst en cultuur. En die gebruiken we graag om u te adviseren of een project of proces te begeleiden.  We verkennen uw vraag samen met u en brengen in kaart welke expertise nodig is voor een goed antwoord.

Cultuurmij Oost:

  • geeft beleidsadvies aan gemeenten;
  • adviseert cultuurprofessionals in hun praktijk;
  • helpt bij subsidietrajecten;
  • adviseert over de verbinding van kunst met bedrijven, zorg en welzijn;
  • adviseert het onderwijs over competentiegericht werken, 21e-eeuwse vaardigheden en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 

Hoe kunnen we werken aan een gezamenlijk aanbod van bibliotheek en kunstencentrum?

vraag het onze adviseurs